ביטוח צד ג' לרכב

מהו ביטוח צד ג' או במילים אחרות ביטוח צד שלישי:
ביטוח צד ג' לרכב הינו ביטוח המכסה את הרכב כנגד תביעות שיכולות להתרחש מאדם שהינו צד שלישי. הפגיעות יכולות להתרחש כתוצאה מתאונת דרכים, חניה שאינה נכונה וכד' על פי ההגדרה בפוליסת ביטוח צד ג' לרכב אותה האדם רוכש. כיום, אין חוק הקובע את התנאים המינימאליים שצריכים להיות כלולים בתוך ביטוח צד ג' לרכב ולכן יש לבדוק את הפוליסה בצורה מדוקדקת, להתייעץ עם אנשים המבינים בתחום הביטוח ולבצע השוואות עם פוליסות ביטוח רכב צד ג' בכדי להיות בטוחים שקיבלתם את ההצעה הטובה ביותר לצורך ביטוח צד ג' לרכב.

ביטוח צד ג' נכלל לרוב בביטוח מקיף אך ניתן לרכוש אותו בנפרד מהביטוח המקיף, לרוב כאשר מדובר ברכבים ישנים אותם לא נהוג לבטח בביטוח מקיף. ביטוח רכב צד ג' מעניק כיסוי ביטוחי כאשר נהג הרכב המבוטח פוגע ברכוש השייך לגורם צד שלישי. הביטוח מכסה גם הוצאות משפטיות ולכן מומלץ לכל בעל רכב לרכוש אותו ולקבל כיסוי ביטוחי חשוב זה. פוליסות הביטוח משתנות בין חברות הביטוח ויש הרחבות רבות אותן ניתן לרכוש. כאשר בוחרים בפוליסת ביטוח רכב צד ג' יש להשוות בין החלופות השונות מבחינת מחיר ורמת הכיסוי.
ביטוח צד ג' נועד להעניק לבעל הרכב כיסוי בגין גרימת נזקים שגרם עם רכבו לרכוש צד שלישי. במקרה בו בעל הרכב פגע עם רכבו ברכב של אדם אחר או ברכוש תדאג חברת הביטוח לפצות את הצד השלישי בגבולות האחריות הנקובים בפוליסה.

מהי השתתפות עצמית במקרה של תביעה

פוליסת הביטוח מכסה אחד מבין שני דברים ואת הנמוך מביניהם – או את הסכום המלא של התביעה עבור ביטוח רכב צד ג' או את הסכום שבו מוגבלת האחראיות על ידי חברת הביטוח כפי שנרשם בזמן רכישתה של פוליסת ביטוח צד ג' לרכב על ידי המבוטח. חשוב להדגיש – הנמוך מביניהם. במידה וסכום הגבלת האחריות שנרשם בזמן רכישתה של פוליסת ביטוח רכב צד ג' על ידי המבוטח קטן מסכום התביעה בעל הרכב יחויב לשלם את ההפרש מכיסו והחברה ממנה רכש ביטוח צד ג' לרכב לא תשלים את ההפרש בשום מצב.

בכל הנוגע לביטוח מקיף, חשוב להשוות בין ההצעות השונות המוצבות בפנינו על מנת לבחור את הטוב ביותר. לדעת אילו תוספות ושירותים יש לכלול בפוליסה חיונית על מנת לקבל החלטה מושכלת. אנחנו לא צריכים רק לקבל את כל מה שמוצע, אלא לבקש שההצעה תכלול בדיוק את מה שמעניין אותנו. כך נוכל להבטיח שנקבל מספר הצעות לביטוח מקיף הכוללות את אותו סל תוספות ונוכל להשוות ביניהן כמו שצריך.

מקרים שאינם מכוסים בביטוח צד ג' לרכב

כמו בכל ביטוח אחר, גם בתביעות של ביטוח צד ג'  לרכב ישנם מספר מקרים שהביטוח לא מכסה כלל ותביעת פיצויים בגינה לא תזכה לתשלומים. ברכבים פרטיים ומסחריים שמשקלם אינו עולה על משקל של 4 טון ההתמקדות של ביטוח רכב צד ג' היא ברכוש הניזוק ובאדם אשר תובע את הפיצויים. במידה והרכוש הניזוק שייך לאדם הנתבע או לבן משפחתו הוא לא יהיה רשאי לקבל ולו שקל בודד אחד מחברת ביטוח רכב צד ג'.

כשמדובר על רכבים שמשקלם גדול ממשקל של 4 טון ישנן הגבלות חמורות מאוד אותן חשוב ללמוד לפני שרוכשים ביטוח צד ג'  לרכב מחברת הביטוח. ההגבלות הכלולות בפוליסות ביטוח צד ג'  לרכב השוקל מעל 4 טון כוללות נזקים אשר מתרחשים בנגרר אותו סוחב הרכב, בנזקים שנגרמו למנהרות או חדרים נמוכים אליהם נכנס הנהג ועוד הגבלות כאלו ואחרות אשר לעיתים "תוקעות" את הנהג במקרה של תביעה בה הוא חייב לשלם עבור הנזק מכיסו הפרטי.

הוצאות הגנה במשפט פלילי

במקרה בו מגיש צד שלישי תביעה כנגד המבוטח בגין נזק שנגרם כתוצאה מתאונת דרכים חברת הביטוח ממנה הוא רכב פוליסת ביטוח צד ג'  לרכב מעמידה לרשותו, על חשבונה, עורך דין שייצג את האדם מול בית המשפט וילווה אותו בכל התהליכים המשפטיים של התביעה. עורך הדין יכול להגיע מטעמה של חברת הביטוח אך האדם יכול דם לבחור עורך דין בעצמו וחברת הביטוח תשלם את הוצאות המשפט ושכר הטרחה של עורך הדין. יחד עם זאת, יש לשים לב מהו גובה שכר הטרחה אשר רשום בפוליסת ביטוח צד ג'  לרכב של המבוטח ולא לשכור את שירותיו של עורך דין אשר גובה תשלום יקר יותר שכן אחרת המבוטח יצטרך להשלים את הפער מכיסו האישי וחברת ביטוח צד ג'  לרכב שבה הוא מבוטח לא תכסה את זה.

חשוב להדגיש כי במידה והמבוטח באותו ביטוח צד ג'  לרכב ביצע את תאונת הדרכים כשהוא שיכור מאלכוהול או כשהוא תחת השפעה של סמים או חומרים שמטשטשים את הערנות שלו ואסור לנהוג תחת השפעתם, הביטוח לא יכסה את התביעה והנהג יחויב לשלם את הכל מכיסו הפרטי ללא השתתפותה של חברת ביטוח צד ג'  לרכב בכלל.

Scroll to Top